Beatrijs van Rheeden

Na een studie Lerarenopleiding Handvaardigheid aan de ABK Minerva te Groningen, afgerond in 1989, ben ik vertrokken voor een Master Degree in Keramiek aan de academie van toegepaste Kunsten te Boedapest.

Gedurende anderhalf jaar had ik het voorrecht als masters studente om te wonen en te werken in de Internationale Keramiek Studio te Kecskemet.

Deze studie heb ik begin 1991 afgerond, en toen heb ik mij gevestigd in Rotterdam.

Naast mijn werk als zelfstandig kunstenaar heb ik op diverse creativiteits centra keramieklessen onderwezen sinds 1991.

Mijn passie ligt in eerste instantie bij de porselein, maar ik heb gemerkt dat het delen en uitdragen van mijn vakkennis heel belangrijk voor me is. Vanuit de technische vaardigheden leren ontdekken wat de mogelijkheden zijn, keuzes maken en leren kijken naar vorm en inhoud. De laatste jaren is er een nieuw element in mijn lesgeven gekomen. Aan de hand van beelden van het internet en YouTube vind ik beelden die mij kunnen ondersteunen in het enthousiasmeren, maar ook in het uitleggen van technische zaken.

www.beatrijsvanrheeden.nl