Geschiedenis

Omstreeks 1958 begon de Roosendaalse kunstenaar Wim Schütz de Gemeentelijke School voor Kunstzinnig Beeldend Vormen. Een opleiding voor liefhebbers die zich wilden bekwamen in schilderen of boetseren. Dit in de beginjaren bescheiden instituut groeide uit tot een niet meer weg te denken onderdeel van het Roosendaalse culturele leven.
Vanaf 1978 ging de school verder onder de naam School voor Expressie in het monumentale schoolgebouw aan de Nieuwstraat. Vanaf 2001, na een samengaan met de muziekschool, heette het instituut Centrum voor de Kunsten. Twee gebouwen met een nagenoeg volledig pakket van kunstvormen.
Vele duizenden cursisten hebben hier in de loop der jaren hun eerste schreden gezet op het pad van de kunst.

Veel cursisten bezoeken de school uit liefhebberij omdat ze graag lekker ontspannen met verf, klei of wat voor materiaal dan ook bezig willen zijn. Daarnaast is er een grote groep die de finesses van het vak wil leren en er is ook een aantal cursisten die de school als opstapje voor de kunstacademie zien.
In 2014 werd het gemeentelijke Centrum voor de Kunsten opgeheven en gingen de docenten beeldend verder als de vereniging School voor de Kunsten Roosendaal, en de muziekcollega’s als Centrum voor Muziek.

In 2017 volgde de verhuizing naar de Burgerhoustestraat waar we samen met de collega’s van de muziekafdeling de cursussen verzorgden. Natuurlijk werd de sfeer en de uitstraling van het monumentale pand aan de Nieuwstraat gemist maar er stond gelukkig wel wat tegenover.
Een mooi en eigentijds gebouw dat voorzien is van alle levensloopbestendige gemakken. Geen onhandig hoge trappen of drempels meer maar alles gelijkvloers en toegankelijk voor iedereen.
Een tijdperk van bijna 40 jaar lief en leed aan de Nieuwstraat werd met een vleugje weemoed afgesloten.

Cultuur en financiën schuren altijd wat maar toen er een wethouder aantrad die beide beleidsterreinen verenigde en actief meedacht over de toekomst van het cultuuraanbod gingen we er in 2020 qua ruimte een flinke stap op vooruit. Het leegstaande schoolgebouw aan Bovendonk werd het nieuwe Cultuurhuis Bovendonk. Een zeer ruim gebouw met talloze mogelijkheden waar veel culturele instellingen een plaats vonden en waar we in de toekomst zeker mee gaan samenwerken.

Dat de kwaliteit van onze cursussen onveranderd blijft op de nieuwe locatie hoef ik niet te benadrukken, onze bekwame en bevoegde docenten staan zoals altijd klaar voor al uw wensen op kunstgebied. Op een school die al zowat zestig jaar de spil is in het Roosendaals kunstonderwijs ontdekt iedereen zijn sterke punten en worden vaardigheden verder ontwikkeld.